Gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl 15 dec. 2017

Vrijdag 15 dec. werd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) de laatste Gebruikersbijeenkomst Data.overheid.nl van 2017 gehouden. Deze gebruikersbijeenkomsten, georganiseerd door KOOP, worden elk kwartaal gehouden om ervaringen van gebruikers en aanbieders van open data uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden steeds populairder: afgelopen vrijdag waren er meer dan 100 belangstellenden.

De middag werd afgetrapt met een presentatie van Kevin Otjes en Elvin van Diermen die lieten zien hoe de Provincie Zuid-Holland het dataplatform.nl van Civity inzetten voor ‘subsidies op de kaart’. Vervolgens was er een interessante presentatie van Edwin Terink van Schiphol over de ontwikkelingen van het open data developer portaal van Schiphol. De eerste sessie werd afgesloten door Erwin van Mierlo van CBS met een update van de Pilot Open Data Stelsel. Na de pauze hield Frank Verschoor van the Green Land een praatje over hoe open data past binnen een organisatie. Mark Goossens liet vervolgens de nieuwste ontwikkelingen en open data toepassingen van het ‘Boer en Bunder’ platform zien. Daarna de beurt aan Frederika Welle Donker van het Kenniscentrum Open Data die onderzoeksresultaten naar de kosten en baten van open data presenteerde. Daarin liet Frederika zien dat de kosten van open data sterk uiteenlopen per organisatie en per type dataset. Hoewel de kosten hoog lijken in absolute cijfers, vallen de meerkosten van open data in relatieve termen mee in vergelijking van de totale begroting van de organisatie. De baten van open data worden voornamelijk gevonden in efficiëntieslagen in zowel de publieke sector als in het bedrijfsleven. Er zijn ook maatschappelijke baten, bijv. door open real-time OV data besparen reizigers reistijd omdat zij hun OV-trips beter kunnen plannen. Maar hoewel maatschappelijke baten zichtbaar zijn, zijn ze vaak moeilijk te kwantificeren. Frederika’s presentatie is beschikbaar via 2017_KC_OpenData_OD_KBA-OD_Gebruikersbijeenkomst_Min_BZK. Ten slotte gaven Sander Bakker en Antoine Gribnau een presentatie met een update van de Praktijkbeproeving Open Data Standaarden. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waar de uitkomsten van de presentaties nog verder werden besproken.

Foto: Hakan Akdoğan, Civity, 15-12-2017
Scroll to Top